A R T P R O J E C T S

Ola Larsén explores the sonic experiences in everyday modern situations, both from a scientific and a human standpoint – examining how they came to be an essential pulse and rhythm in urban life. The works of industry and machines are instrumental in shaping these metropolitan worlds inhabited by faceless masses. Millions of people in endless pursuit of happiness, while performing monotone daily tasks. At night time though, things change and the sounds of the urban society morphs into the world of TEGEL, DATAMASKIN and more. With heavy minimal techno beats, captivating bass rhythms, and ambient soundscapes – inspired by the urban underground society, Ola delivers dark techno tracks, techno pop and electronic hits with scientific precision. This is the role of the anonymous operators behind the bands – to colorize the hidden emotions and aspirations of the masses of mega-societies across the globe. 

Electric Indigo on Science:
“It has a certain EBM feel to it, the music is rather reduced and raw. These are all qualities that appeal to me.”

ACRYLIC ON CANVAS

PENCIL ON PAPER

WRITING

NOVEL: Horus öga by Ola Larsén
(Swedish only)
Att sväva i mörker. Ett vakuum i alla väderstreck. Hur blir våra liv när den artificiella intelligensen nästlar sig in i allt vi företar oss?

Tildes uppbrott från lilla Malmö till metropolen New York markerar startpunkten för en sällsam resa i tid och rum, men också oönskade möten med den undre världen. Lika skrämmande som fascinerande dras hon mot sin vilja in i alltmer absurda skeenden samtidigt som det pågår en kamp mot klockan innan en digital härdsmälta riskerar att brisera på nätet. I en värld där maskiner sedan länge ersatt handkraft ruvar Michael på intrikata sätt att kringgå robotikens grundläggande principer, med tjänstvilliga marionetter till sin hjälp.

Vilka tankar upptar en ung kvinna när andra krafter drar i trådarna och vilka relationer är det i slutändan som formar våra val?

Horus allseende öga bygger broar mellan nutid och framtid.

a r t & w r i t i n g

s t e r e o k l a n g p r o d u k t i o n